'
pormoney
badge-gold-b

5000 تومان

به ازای هر نفر

badge-gold-b

حداکثر مهلت زمان تحویل کار: 0 روز ، 2 ساعت ، 0 دقیقه

آخرین مهلت برای تحویل کار

badge-gold-b

باقیمانده 100 نفر

تعداد افراد مورد نیاز و تعداد افرادی که کار را انجام داده‌اند

ss

مراحل انجام کار

 برای انجام این کار بایستی حساب کاربری پُرمانی را در سایت آپارات دنبال کرده و ویدئوهای مربوطه را لایک کنید.

آدرس لینک:

توضیحات فعالیت

توضیحات اثبات انجام کار / خروجی

 به منظور اثبات حسن انجام کار:

1) یک اسکرین شات از فالو کردن اکانت پُرمانی گرفته و در سایت پُرمانی آپلود کنید.

2) یک اسکرین شات از لایک کردن ویدئوها گرفته و در سایت پُرمانی آپلود کنید.