'
pormoney
badge-gold-b

50000 تومان

به ازای هر نفر

badge-gold-b

حداکثر مهلت زمان تحویل کار: 2 روز ، 0 ساعت ، 0 دقیقه

آخرین مهلت برای تحویل کار

badge-gold-b

باقیمانده 1 نفر

تعداد افراد مورد نیاز و تعداد افرادی که کار را انجام داده‌اند

ss

مراحل انجام کار


یک متن حدودا 1000 تا 1500 کلمه‌ای درباره جاذبه‌های گردشگری شهر تهران نوشته شود.

تذکر مهم : متن به هیچ عنوان نباید از متن سایر سایت‌ها کپی برداری شود. در صورتیکه کپی بودن متن محرز شود، کار تائید نخواهد شد.

لطفا بین پاراگراف ها از عکس های متنوع و جذاب هم استفاده شود.

توضیحات فعالیت

توضیحات اثبات انجام کار / خروجی

فایل به صورت ورد ارسال شود. در صورتی که متن کپی شود، کار تائید نمیشود.