'
pormoney
badge-gold-b

هر مقاله 30,000 تومان

badge-gold-b

مدت زمان انجام هر مقاله 1 روز

badge-gold-b

ظرفیت50 نفر

تعداد افراد مورد نیاز

تصویر پروژه

توضیحات پروژه

لطفا فایل نمونه را از لینک زیر آپلود کرده و با توجه به آن، مقاله ها را نگارش کنید. مقاله ها کپی نشده باشد. با زبانی ساده و راحت نگارش شود. 

عناوین مقاله ای که باید تولید محتوا کنید، در پروفایل شما نمایش داده میشود. لطفا با توجه به نمونه، مقاله های 1000 کلمه ای (حداقل) بنویسید. همانطور که در مقاله نمونه هم آمده، شما بایستی مشکلات رایج و همینطور راهکارهای پیشنهادی برای تعمیر مشکل را شرح دهید. 

نکته: لازم به ذکر است که پس از آپلود فایل توسط کارفرما، با توجه به زمان مورد نیاز بایستی کار را تحویل دهید. در غیر اینصورت و در صورت اتمام زمان اعلام شده، هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نخواهد بود و می تواند درخواست شما را لغو کند.

لینک مقاله نمونه