'
pormoney
cover-01

409

بازدید صفحه

81

دنیال کننده‌گان

15

امتیاز کاربر

flag-usa

ایران


درباره من

این صفحه به تمدن و فرهنگ ایران می پردازد. ما برآنیم تا فرهنگ غنی ایرانیان را همچون اشعار مولوی، سعدی، حافظ، عطار، خیام، باباطاهر، شاه نعمت الله ولی و... در این صفحه منتشر کنیم. امیدوارم دوستداران فرهنگ و تمدن ایران ما را در این مسیر همیاری کنند.