'
pormoney
badge-gold-b

20000 برای هر پاورپوینت

badge-gold-b

مدت زمان انجام 24 ساعت

badge-gold-b

ظرفیت100 نفر

تعداد افراد مورد نیاز

تصویر پروژه

توضیحات پروژه

 قالب مورد نظر برای شما به انگلیسی ارسال شده و شما بایستی آنرا با فونت مناسب مانند بی نازنین، ایران سنس و ... ترجمه کنید.

نکته مهم: حتما پاورپوینت به صورت راست چین با قاعده و نگارش فارسی تهیه شود.